• S 01.01.2015 prenos storitve POMOČ NA DOMU
  • V skladu z usmeritvami države in odločitvijo občin v Mežiški dolini se bo izvajanje socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu kot socialna oskrba na domu s 01.01.2015 s Centra za socialno delo Ravne na Koroškem preneslo na domove starostnikov.

    Izvajanje storitve bo za občino RAVNE NA KOROŠKEM prevzel Koroški dom starostnikov, Črneče (potrebne informacije dobite pri ga.Mirjam Kotnik na tel. številki 02 87 23 368).

    Za občine PREVALJE, MEŽICA in ČRNA NA KOROŠKEM bo storitev izvajal Dom starejših Na Fari, Prevalje (potrebne informacije dobite pri ga. Marjeti Štrekelj na tel. številki: 02 82 40 920).


  • Arhiv novic