• VARSTVO V SPLOŠNIH IN POSEBNIH SOCIALNIH ZAVODIH IN VARSTVO V DRUGI DRUŽINI
  • Glavna slika za - VARSTVO V SPLOŠNIH IN POSEBNIH SOCIALNIH ZAVODIH IN VARSTVO V DRUGI DRUŽINI

    • Uveljavljanje pravic se začne na podlagi vloge, ki jo lahko poda invalidna oseba sama oziroma njen zakoniti zastopnik pri pristojnem Centru za socialno delo ali pa ta postopek začne Center za socialno delo po uradni dolžnosti
    • Po ugotovitvenem postopku, da so izpolnjeni pogoji za priznanje določene pravice po tem zakonu, to pravico pridobi invalidna oseba z odločbo Centra za socialno delo.