• PROGRAM STARŠEVSTVA NEVERJETNA LETA
 • Glavna slika za - PROGRAM STARŠEVSTVA NEVERJETNA LETA

  Namen projekta
  Pomoč staršem pri vzgoji otrok v starosti od 3 do 8 leta, pri katerih se kažejo težave v vedenju,  kot so uporništvo, jeza, nasilno ravnanje, težave v odnosih z vrstniki....

  Oblike in metode dela

  • pogovori v skupini ( 10-12 staršev),
  • srečanja skupine enkrat tedensko, po dve uri, 14 srečanj,
  • ogled  videoposnetkov, branje literature, igra vlog ,
  • prenos novih znanj  v prakso (domače naloge) in izmenjava izkušenj.

  Program je za družine brezplačen.

  Vsebina srečanj

  • pogovor o odnosih in kontaktih z otroki v družini,
  • spoznavanje načinov in pristopov za izboljšanje komunikacije  in odnosov v družini,
  • prepoznavanje  pozitivnega vedenja pri otroku, krepitev in nagrajevanje zaželenega vedenja pri otroku preko dnevne interakcije, igre z otrokom,
  • pogovor o pomenu rutine, dnevnih ritualih, načinih za umirjanje in samokontrolo  otroka ter ustreznih načinih sankcioniranja negativnega ravnanja in postavljanju omejitev s strani staršev.

  Kraj srečanj   Prostori Centra za socialno delo Koroška, Enota Ravne na Koroškem
  Kontakt         Tel. 02 821 63 52, 02 821 63 58

  Mail: neverjetnaleta.ravne@gov.si

                                        


  Prijavnica 44.03 kB