• PRAVICA DO PLAČILA PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST ZARADI STARŠEVSTVA V PRIMERU ŠTIRIH ALI VEČ OTROK
 • Glavna slika za - PRAVICA DO PLAČILA PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST ZARADI STARŠEVSTVA V PRIMERU ŠTIRIH ALI VEČ OTROK

  Pravica pripada enemu od staršev, ki zapusti trg dela zaradi nege in varstva štirih ali več otrok. Eden od staršev, ki se za to odloči, ima pravico do plačila prispevkov za socialno varnost od minimalne plače do končanega prvega razreda osnovne šole najmlajšega otroka.

  Pogoj za uveljavljanje pravice je, da  ima vlagatelj z otroki skupno stalno prebivališče v Republiki Sloveniji ter da je bil zavarovan za starševsko varstvo vsaj 12 mesecev v zadnjih 3 letih ali je bil aktiven iskalec zaposlitve vsaj 12 mesecev zadnjih 3 letih.

  Oseba zapusti trg dela, če ni več zavarovana za starševsko varstvo ali če je zahtevala izbris iz registra brezposelnih oseb oziroma v ta register sploh ni vpisana.  
   
  Za uveljavljanje  te  pravice mora  stranka  vložiti  vlogo najpozneje  30 dni  po zapustitvi trga dela, pri centru za socialno delo, pri katerem je bila oziroma bi bila materi priznana pravica do materinskega dopusta.