• NADOMESTILO BREZ DOPUSTA
  • Glavna slika za - NADOMESTILO BREZ DOPUSTA Pravico do nadomestila imajo tudi osebe, ki nimajo pravice do dopusta, če so bile zavarovane po tem zakonu najmanj 12 mesecev v zadnjih treh letih pred uveljavljanjem pravice do nadomestila.

    Poseben preračun, pri katerem se pogleda koliko mesecev je bilo zaposlitve in na osnovi tega se preračuna višina nadomestila.