• STARŠEVSKI DOPUST
 • Glavna slika za - STARŠEVSKI DOPUST

  Starševski dopust je  namenjen nadaljnji negi in varstvu otroka po poteku materinskega dopusta, praviloma traja 260 dni.

  Pravico ima eden od staršev otroka, oba starša, pod določenimi pogoji pa tudi druga oseba. Starša se o izrabi dopusta dogovorita.

  Do starševskega dopusta v trajanju 30 koledarskih dni v strnjenem nizu, so upravičeni tudi posvojitelji za otroka, ki je že končal prvi razred osnovne šole in je mlajši od 15 let. Mogoče ga je uveljaviti najpozneje 15 dni po namestitvi otroka v družino ali po posvojitvi.

  Starševski dopust lahko starša koristita v strnjenem nizu, v obliki polne ali delne odsotnosti z dela.

  Pri uveljavljanju pravice do starševskega dopusta morate biti pozorni:

  • vsak od staršev uveljavlja pravico do starševskega dopusta s samostojno vlogo in vlogi priloži dogovor staršev in delodajalcev
  • podaljšanje dopusta je potrebno uveljavljati že z vlogo za uveljavitev pravice do starševskega dopusta
  • izjemoma lahko pravico do daljšega starševskega dopusta  uveljavlja eden od staršev naknadno, in sicer za otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo, vendar najkasneje do 18. meseca starosti otroka