• STARŠEVSKI DOPUST
 • Glavna slika za - STARŠEVSKI DOPUST Starševski dopust je dopust, ki je namenjen nadaljnji negi in varstvu otroka po poteku materinskega dopusta, praviloma traja 260 dni,
  Pravico ima eden od staršev otroka, oba starša, pod določenimi pogoji pa tudi druga oseba. Starša se o izrabi dopusta dogovorita.

  Starševski dopust lahko starša koristita v strnjenem nizu, v obliki polne ali delne odsotnosti z dela.

  Pri uveljavljanju pravice do starševskega dopusta morate biti pozorni:

  •     vsak od staršev uveljavlja pravico do starševskega dopusta s samostojno vlogo, in vlogi priloži dogovor staršev in delodajalcev
  •     podaljšanje dopusta je potrebno uveljavljati že z vlogo za uveljavitev pravice do starševskega dopusta
  •     izjemoma lahko pravico do daljšega starševskega dopusta  uveljavlja eden od staršev naknadno, in sicer za otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo, vendar najkasneje do 18. meseca starosti otroka