• OČETOVSKI DOPUST
 • Glavna slika za - OČETOVSKI DOPUST

  Očetovski dopust je dopust, namenjen očetom oz. drugi osebi, ki varuje in neguje otroka, da bi že v najnežnejši dobi otroka skupaj z mamo sodeloval pri negi in varstvu otroka. Oče ima pravico do očetovskega dopusta v trajanju 70 koledarskih dni (ne glede na to, koliko otrok se rodi hkrati).
  • 15 dni (plačanih)dopusta oče koristiti do dopolnjenega šestega meseca otrokove starosti, izjemoma do dvanajstega meseca otrokove starosti
  • 5 koledarskih dni (plačanih) pa lahko oče koristi po koncu starševskega dopusta in do zaključka  prvega razreda osnovne šole otroka
  • 50 dni, neplačanega dopusta, država očetom  zagotavlja plačilo prispevkov za socialno varnost od minimalne plače, koristi se ga lahko do tretjega leta otrokove starosti
  Pri uveljavljanju pravice do očetovskega dopusta morate biti pozorni:
  • najkasneje dan pred nastopom očetovskega dopusta (po rojstvu otroka) se oglasite na centru za socialno delo, na katerem je mati uveljavljala pravico do materinskega dopusta oziroma ji je bila priznana pravica do materinskega dopusta
  • najkasneje 30 dni pred predvidenim nastopom očetovskega dopusta obvestite vašega delodajalca o nameri izrabe dopusta
  • ker se pravica do očetovskega dopusta pridobi šele po rojstvu otroka, vlogi priložite obvestilo porodnišnice o rojstvu otroka oziroma rojstni list otroka
  • v primeru zunajzakonske skupnosti je treba za uveljavljanje te pravice po rojstvu otroka predložiti zapisnik o priznanju očetovstva
  • o izrabi 5 dni očetovskega dopusta po koncu starševskega dopusta za tega otroka mora oče obvestiti center za socialno delo zaradi izplačila nadomestila.

  * Veljavna ureditev: V letu 2017 in 2018 se bo ureditev očetovskega dopusta spremenila in sicer tako, da bo oče v letu 2017 upravičen do 25 dni očetovskega dopusta z nadomestilom in 25 dni očetovskega dopusta s plačilom prispevkov ter v letu 2018 do 30 dni očetovskega dopusta z nadomestilom.