• OTROŠKI DODATEK
 • Glavna slika za - OTROŠKI DODATEK

  Otroški dodatek je dopolnilni prejemek za preživljanje, vzgojo in izobraževanje otroka.

  Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) v 22. členu določa, da ima pravico do otroškega dodatka eden od staršev oziroma druga oseba za otroka s prijavljenim prebivališčem v Republiki Sloveniji, do 18. leta starosti otroka, če izpolnjuje tudi druge pogoje po zakonu, ki ureja družinske prejemke. Dodatni pogoj, določen v Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, je dejansko bivanje v Sloveniji.

  ROK ZA UVELJAVITEV PRAVICE IN TRAJANJE

  Pravica do otroškega dodatka se uveljavlja v 30 dneh po rojstvu otroka in se prizna z mesecem otrokovega rojstva. Če se uveljavlja po tem roku, se prizna s prvim dnem naslednjega meseca po vložitvi zahtevka.

  Pravica do otroškega dodatka se prizna za dobo največ enega leta.Pravica preneha s prvim dnem naslednjega meseca, ko niso več izpolnjeni pogoji. Novo vlogo za priznanje pravice do otroškega dodatka je treba vložiti v mesecu, v katerem se izteče pravica do otroškega dodatka, kar je razvidno iz izreka odločbe o pravici do otroškega dodatka.

  Višina otroškega dodatka se določi glede na uvrstitev družine v dohodkovni razred, ki od 1.1.2018 ni več določen v odstotku od povprečne mesečne plače vseh zaposlenih v Republiki Sloveniji za koledarsko leto pred vložitvijo zahteve, ampak v nominalnih mejah.

  Več o pravicah si lahko prebere na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.