• SUBVENCIJA MALICE ZA UČENCE IN DIJAKE
 • Glavna slika za - SUBVENCIJA MALICE ZA UČENCE IN DIJAKE

  UPRAVIČENCI so učenci in dijaki, ki se redno izobražujejo.

  Do polne subvencije oziroma brezplačne malice so upravičeni:

  • UČENCI, v družinah, katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ne presega 53 % neto povprečne plače v RS
  • DIJAKI, v družinah katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ne presega 42 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji.
  Do delne subvencije malice so upravičeni dijaki v družinah, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku znaša:

  • nad 42 do 53 % neto povprečne plače v RS, in sicer v višini 70 % cene malice
  • nad 53 do 64 % neto povprečne plače v RS, in sicer v višini 40 % cene malice

  Do polne subvencije oziroma brezplačne malice so upravičeni:

  • učenci in dijaki, ki so nameščeni v rejniško družino na podlagi odločbe o namestitvi v rejniško družino,
  • učenci in dijaki, ki so prosilci za azil,
  •učenci in dijaki, ki so nameščeni v zavode  za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami oziroma v domove za učence in obiskujejo šolo izven zavoda.

  Po novem ni potrebno oddajati vlog za uveljavljanje subvencije malice. Šole upoštevajo uvrstitev v dohodkovni razred v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji na podlagi izmenjave podatkov med Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport in ustrezno znižale višino položnice za malico. Oddajanje vlog za subvencijo malice zato ni potrebno, razen če družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji.