• SUBVENCIJA KOSILA ZA UČENCE
 • Glavna slika za - SUBVENCIJA KOSILA ZA UČENCE

  Brezplačno kosilo
  Subvencija kosila pripada učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo ne presega 370,86 evra.

  Subvencija se dodeli v višini cene kosila (zanje je kosilo torej brezplačno) in velja za obdobje enega šolskega leta.

  Učenci imajo pravico do subvencije za kosilo za vsak dan prisotnosti pri pouku in drugih dejavnostih obveznega programa v skladu s šolskim koledarjem.

  Po novem ni potrebno oddajati vlog za uveljavljanje subvencije kosila. Šole upoštevajo uvrstitev v dohodkovni razred v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji na podlagi izmenjave podatkov med Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport in ustrezno znižale višino položnice za kosilo. Oddajanje vlog za subvencijo kosila zato ni potrebno, razen če družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji.