• POGREBNINA IN POSMRTNINA
 • Glavna slika za - POGREBNINA IN POSMRTNINA

  Pravica do izredne denarne socialne pomoči kot pomoč pri kritju stroškov pogreba (pogrebnina) in pravica do enkratne izredne denarne socialne pomoči po smrti družinskega člana (posmrtnina) sta od 1. januarja 2014 obliki izredne denarne socialne pomoči.
  •posmrtnina je pravica, namenjena finančni pomoči svojcem umrlega, ki so upravičeni do denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka, in sicer z enkratnim nakazilom v višini 292,56 evrov.
  •pogrebnina je namenjena finančni pomoči pri kritju stroškov pogreba. Pogrebnina kot pomoč pri kritju stroškov pogreba znaša v višini dveh osnovnih zneskov minimalnega dohodka znaša 585,10 evrov.

  UPRAVIČENCI so:
  •državljani Republike Slovenije, ki imajo stalno prebivališče v Sloveniji,
  •tujec, ki ima dovoljenje za stalno prebivanje v Sloveniji in stalno prebivališče v Sloveniji.

  Družinski član lahko za pokojno osebo vlogo vloži pri katerem koli CSD. Obe pravici se lahko uveljavljata v roku enega leta po smrti svojca, upravičenost pa se ugotavlja na dan smrti svojca. Pogrebnina in posmrtnina se ne vračata.

  Posebni pogoji za uveljavljanje posmrtnine:
  •pravico uveljavlja vlagatelj, ki je družinski član pokojne osebe (zakonec, otroci, starši),
  •vlagatelj je na dan smrti pokojnika upravičen do DSP ali do VD

  ali
  •dohodek vlagatelja ali skupni lastni dohodek družinskih članov (dohodek premoženja se ne ugotavlja) ne presega zakonsko določenega cenzusa (odvisen od števila družinskih članov vlagatelja ter od višine osnovnega zneska minimalnega dohodka, ki znaša za samsko osebo 476,87 €)

  Posebni pogoji za uveljavljanje pogrebnine:
  •pravico uveljavlja vlagatelj, ki je družinski član pokojne osebe, vlagatelj je poskrbel za pogreb v Republiki Sloveniji

  in je
  •in je na dan smrti pokojnika upravičen do DSP ali do VD,
  •dohodek vlagatelja ali skupni lastni dohodek družinskih članov (premoženja se ne ugotavlja) ne presega višine 606 evrov za samsko osebo oziroma 909 evrov za družino (zneska sta fiksna).