• POGREBNINA IN POSMRTNINA
 • Glavna slika za - POGREBNINA IN POSMRTNINA

  Pravica do izredne denarne socialne pomoči kot pomoč pri kritju stroškov pogreba (pogrebnina) in pravica do enkratne izredne denarne socialne pomoči po smrti družinskega člana (posmrtnina) sta od 1. januarja 2014 obliki izredne denarne socialne pomoči.
  •posmrtnina je pravica, namenjena finančni pomoči svojcem umrlega, ki so upravičeni do denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka, in sicer z enkratnim nakazilom v višini 392,75 evrov.
  •pogrebnina je namenjena finančni pomoči pri kritju stroškov pogreba. Pogrebnina kot pomoč pri kritju stroškov pogreba znaša v višini dveh osnovnih zneskov minimalnega dohodka znaša 785,50 evrov.

  UPRAVIČENCI so:
  •državljani Republike Slovenije, ki imajo stalno prebivališče v Sloveniji,
  •tujec, ki ima dovoljenje za stalno prebivanje v Sloveniji in stalno prebivališče v Sloveniji.

  Družinski član lahko za pokojno osebo vlogo vloži pri katerem koli CSD. Obe pravici se lahko uveljavljata v roku enega leta po smrti svojca, upravičenost pa se ugotavlja na dan smrti svojca. Pogrebnina in posmrtnina se ne vračata.