• V AVGUSTU PREJELI 1092 VLOG ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV
  • Vloge uporabnikov, ki uveljavljajo pravice  do različnih subvencij, družinskih prejemkov in denarnih pomoči, se med letom mesečno prerazporedijo, tako da prejmemo od 350 do 600 vlog na mesec. Izrazito navzgor pa izstopa število vlog, ki jih v centrih za socialno delo prejmemo v mesecu avgustu in septembru, ko ljudje uveljavljajo pravice  do državne štipendije in subvencije vrtca.

    V mesecu avgustu  smo tako prejeli 1092 vlog , okoli 600 vlog pa pričakujemo tudi v mesecu septembru. Z njimi občani Mežiške doline uveljavljajo pravice do denarne pomoči, varstvenega dodatka, državne štipendije, subvencije vrtca, subvencijo najemnine, otroškega  dodatka, pogrebnine, zdravstvenega  zavarovanja… Z eno vlogo je  mogoče uveljaviti več pravic hkrati, CSD pa  za vsako pravico posebej vodi ugotovitveni postopek in nato izda odločbo.

    Večje število vlog je razlog, da se je čas od oddaje vloge do izdaje odločbe podaljšal, vsem ki nas kličete in sprašujete kaj se dogaja z vašo vlogo in zakaj še niste prejeli odločbe, pa zagotavljamo,  da bomo  o njej odločili v zakonitem roku (to je v 60 dneh od oddaje popolne vloge).

    Da bomo lahko učinkoviti in vam podali odgovor in tako zagotovili izplačilo vaših finančnih prejemkov, vas še posebej v tem obdobju, prosimo za strpnost in se vam za razumevanje zahvaljujemo.


  • Arhiv novic