• VLAGANJE VLOG ZA LETNE PRAVICE V LETU 2018
 • 1.Državne štipendije
  Dijaki in študenti lahko kadarkoli med šolskim/študijskim letom oddajo vlogo za uveljavljanje pravice do državne štipendije. Ob izpolnjevanju pogojev jim štipendija pripada od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge. Sicer pa naj dijaki vlogo za dodelitev državne štipendije vložijo v mesecu avgustu, da bodo ob izpolnjenju pogojev upravičeni do državne štipendije s 1. septembrom. Študenti pa v mesecu septembru, da bodo upravičeni do državne štipendije s 1. oktobrom. Štipendija se dodeli za eno šolsko/študijsko leto, vlogo pa je treba oddati na center za socialno delo.
  Vloge za državne štipendije za šolsko/študijsko leto 2018/19 bo potrebno še vedno vložiti na enak način, kot je veljalo doslej, avtomatskega podaljševanja pri pravicah do državne štipendije v tem šolskem/študijskem letu še ne bo.

  2.Zoisove štipendije

  Dijaki in študenti naj bodo pred začetkom šolskega/študijskega leta pozorni na roke za uveljavljanje Zoisovih štipendij. Rok za oddajo vlog za dodelitev in za nadaljnje prejemanje Zoisovih štipendij po starem Zakonu o štipendiranju (Zštip) je za dijake 6. 9. 2017 in za študente 6. 10. 2017. Upravičenci, ki so Zoisovo štipendijo pridobili na podlagi novega Zakona o štipendiranju (Zštip-1), torej po 1.1. 2014, morajo vlogo oddati najkasneje 31. 8. 2017 (dijaki) oziroma 30. 9. 2017 (študenti), če želijo štipendijo prejemati neprekinjeno. Vlogo je treba oddati na Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije.
   
  3.Štipendije za deficitarne poklice
  Štipendijo za deficitarne poklice lahko pridobijo dijaki, ki bodo v šolskem letu 2017/2018 obiskovali 1. letnik programov srednjega poklicnega izobraževanja. Po novem bodo štipendijo za deficitarne poklice lahko prejeli tudi tesarji, slaščičarji, tapetniki, mehatroniki operaterji in instalaterji strojnih instalacij. Vlogo se lahko odda od 15. 6. do vključno 20. 9. 2017 na Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije.
   
  4.Znižano plačilo vrtca

  Vlogo za znižano plačilo vrtca morajo v avgustu vložiti starši, katerih otroci gredo septembra prvič v vrtec. Prav tako bodo morali vloge vložiti še starši otrok, ki jim subvencija poteče do 30.11.2018. Veljavnost pravice do znižanega plačila vrtca lahko preverite tudi s pomočjo spletne aplikacije za vpogled v podatke o pravicah iz javnih sredstev.
  Staršem, katerim pravica do znižanega plačila vrtca izteče v decembru 2018 ali kasneje, od 1.12.2018 dalje ne bo  potrebno več vlagati vlog za podaljševanje pravice, saj bo za pravico do znižanega plačila vrtca veljalo avtomatsko podaljšanje. Centri za socialno delo bodo po uradni dolžnosti odločali o nadaljnji upravičenosti do pravice. Tudi po tej novosti pa bo veljalo, da je treba vložiti prvo vlogo, torej, če se za pravico zaproša prvič.

  5.Subvencija malice, subvencija kosila
  Vlog za priznanje pravice do subvencije malice oziroma subvencije kosila ni potrebno vlagati tistim staršem, ki imajo priznano pravico do otroškega dodatka oziroma imajo njihovi otroci pravico do državne štipendije.
  Tisti starši, ki nimajo priznane pravice do otroškega dodatka oziroma njihovi otroci pravice do državne štipendije, pa lahko kadarkoli med šolskim letom oddajo vlogo za uveljavljanje pravice do subvencije malice oziroma subvencije kosila. Ob izpolnjevanju pogojev, jim pravica pripada z dnem vložitve vloge. Sicer pa naj vlogo za dodelitev pravice vložijo v mesecu avgustu, da bodo ob izpolnjenju pogojev upravičeni s 1. septembrom. Pravica do subvencije malice in subvencija kosila se dodeli za eno šolsko leto, vlogo pa je treba oddati na center za socialno delo.
  Vloge za subvencijo malice oziroma subvencijo kosila za šolsko leto 2018/19 bo potrebno še vedno vložiti na enak način, kot je veljalo doslej, avtomatskega podaljševanja pri teh pravicah v tem šolskem letu še ne bo.

  6.Otroški dodatek

  Vlogo za otroški dodatek morajo vložiti vsi tisti starši, ki se jim pravica izteče do 30.11.2018. Od 1.12.2018 dalje pa ne bo potrebno več vlagati vlog za podaljševanje pravice, saj bo za pravico do otroškega dodatka veljalo avtomatsko podaljšanje. Centri za socialno delo bodo po uradni dolžnosti odločali o nadaljnji upravičenosti do pravice. Tudi po tej novosti pa bo veljalo, da je treba vložiti prvo vlogo, torej, če se za pravico zaproša prvič.
   


 • Arhiv novic