• Spojitev centrov za socialno delo v koroški regiji v CSD Koroška
  • Obveščamo vas, da je 26.4.2018, Vlada RS sprejela  Sklep o ustanovitvi Centra za socialno delo (CSD) Koroška, ki bo univerzalni pravni naslednik centrov za socialno delo:
    Ravne na Koroškem,  Dravograd,  Radlje ob Dravi in  Slovenj Gradec.
    Center za socialno delo Koroška bo imel svoj sedež v Slovenj Gradcu in bo  poleg delovanja na sedežu, posloval tudi v enotah, na  naslovu  sedanjih centrov za socialno delo.

    CSD Ravne na Koroškem bo do 30.9.2018 posloval kot samostojni javni zavod, s 1.10.2018 pa bo postal enota CSD Koroška in bo tudi v prihodnje izvajal javna pooblastila in  socialno varstvene storitve za uporabnike iz Mežiške doline.


  • Arhiv novic