• REORGANIZACIJA CENTROV ZA SOCIALNO DELO
  • SPLETNA STRAN CENTRA ZA SOCIALNO DELO KOROŠKA JE V IZDELAVI

    1.10.2018 uvajamo novo organizacijsko strukturo centrov za socialno delo. Dosedanji centri za socialno delo v regiji, torej CSD Ravne na Koroškem, CSD Dravograd, CSD Radlje ob Dravi in CSD Slovenj Gradec se bodo spojili v nov pravni subjekt, Center za socialno delo Koroška, ki je univerzalni pravni naslednik spojenih socialno varstvenih zavodov.
    Center za socialno delo Koroška bo imel sedež v Slovenj Gradcu na naslovu Ozka ulica 1, 2380 Slovenj Gradec.
    Telefonske številke zaposlenih in dostopnost do pomembnih vsebin vam zagotavljamo na stari spletni strani.


  • Arhiv novic