• Obvestilo pravice iz javnih sredstev
 • CENTER ZA SOCIALNO DELO KOROŠKA

   

  O B V E S T I L O!

   

  Obveščamo vas, da se za letne pravice, tj. do otroškega dodatka, državne štipendije, znižanega plačila vrtca ter subvencije malice in kosila, ki se iztečejo v decembru 2018 ali kasneje, uvaja mesečno avtomatično podaljševanje pravice. Navedeno pomeni, da se vloge za podaljševanje omenjenih letnih pravic (če ste upravičenec do pravice in jo želite podaljšati) od 1.12.2018 dalje NE VLAGAJO, saj bodo CENTRI ZA SOCIALNO DELO PO URADNI DOLŽNOSTI odločili o nadaljnji upravičenosti do pravice.

   

  Če se za pravico do otroškega dodatka, državne štipendije, znižanega plačila vrtca ter subvencije malice in kosila zaproša PRVIČ, je še vedno treba vložiti vlogo! Če je pravica na podlagi PRVE vloge ZAVRNJENA, je treba vložiti novo vlogo.

   

  Prav tako mora upravičenec centru za socialno delo še vedno sporočiti zakonsko določene spremembe, ki pri teh pravicah lahko vplivajo na upravičenost do pravice iz javnih sredstev, njeno višino ali obdobje prejemanja.

   

  Za mesečne pravice (denarna socialna pomoč, varstveni dodatek in subvencija najemnine) je vlogo še vedno treba vložiti!

   

   

                                                                                                       

                                                                                                                v.d. direktorja

                                                                                                          Tadej POBERŽNIK l. r.
 • Arhiv novic