• O CENTRU
  • Prvi arhivirani dokumenti, ki jih hrani Center za socialno delo  Ravne  Koroškem, so  s področja varstva otrok in družine iz leta 1948, in so nastali v okviru  Občinske skupnosti socialnega skrbstva  Ravne na Koroškem. 

    1. 1. 1981 je Občinska skupnost socialnega skrbstva  Ravne na Koroškem, za opravljanje preventivnega in kurativnega dela na področju socialnega skrbstva, ustanovila Center za socialno delo Ravne na Koroškem, s sedežem na Čečovju 12 b, Ravne na Koroškem.

    Od 18. 12. 1992 je  ustanovitelj Centra za socialno delo (CSD) Ravne na Koroškem Vlada Republike Slovenije. Prostorsko se je takrat zavod preselil  v prostore bivšega dijaškega doma, na naslov  Gozdarska pot 17,  Ravne na Koroškem, kjer se nahaja še danes.