• ZAPOSLENI

 • SLUŽBA ZUPJS

  (otroški dodatek, štipendije, subvencija vrtca)
  Dragica MAZEJ – strokovna delavka

  02 82 16 351

  dragica.mazej@gov.si

  Katarina DANIJEL – strokovna delavka

  02 82 16 354

  katarina.danijel@gov.si

  Jakob MAVRIN - strokovni delavec
  02 82 16 364
  Jakob.Mavrin@gov.si
  Branka Wankmüller -  sodelavka za prejemle in oprostitve II02 82 16 362
  branka.wankmuller@gov.si

  ENOTA RAVNE NA KOROŠKEM
  (denarne pomoči, varstveni dodatek, subvencija najemnine)

  Jana ROTERMUND – strokovna delavka

  02 82 16 362

  jana.rotermund@gov.si

  Aleš PARADIŽ - strokovni delavec
  02 82 16 362
  ales.paradiz@gov.si

  Rolanda ZAVRŠNIK – strokovna delavka

  02 82 16 363

  rolanda.zavrsnik@gov.si

  Sabina RANC – strokovna delavka

  02 82 16 360

  sabina.ranc@gov.si

  Veronika NOVINŠEK – strokovna delavka

  02 82 16 361

  veronika.novinsek@gov.si

   

  STARŠEVSKO VARSTVO IN DRUŽINSKI PREJEMKI

  Katarina OREŠNIK – strokovna delavka

  02 82 16 366

  katarina.oresnik@gov.si

  Sabina RANC – strokovna delavka

  02 82 16 360

  sabina.ranc@gov.si

   

  VARSTVO ODRASLIH, OTROK IN DRUŽINE

  Jelka KOVAČ – strokovna delavka

  02 82 16 368

  j.kovac@gov.si

  Borislava REPOTOČNIK – strokovna delavka

  02 82 16 356

  borislava.repotocnik@gov.si

  Marinella ŠPEGLIČ – strokovna delavka

  02 82 16 357

  marinella.speglic@gov.si

  Alenka STRMČNIK – strokovna delavka

  02 82 16 353

  alenka.strmcnik@gov.si

  Jasna ŠPILER ČADEJ – strokovna delavka

  02 82 16 359

  jasna.spiler-cadej@gov.si

  Veronika PESIČER - strokovna delavka
  02 82 16 358
  veronika.pesicer@gov.si

  Marjana KOTNIK – strokovna delavka

  02 82 16 365

  m.kotnik@gov.si

   

  PROGRAM POMOČ DRUŽINAM
  Patricija PETRIČ
  02 82 16 355
  patricija.petric@gov.si
  Mitja PROJE
  02 82 16 355
  pomocdruzinam.csdravne@gov.si