• OBRAVNAVA OTROK IN MLADOLETNIKOV
 • Glavna slika za - OBRAVNAVA OTROK IN MLADOLETNIKOV

  Področje dela z otroki in mladostniki obsega :

  • pomoč otrokom  ( do 14. leta starosti ), mladostnikom, staršem in drugim institucijam, ki se ukvarjajo s področjem dela z otroki in mladostniki
  • obravnavo ogroženih otrok in mladostnikov :

  *  izven sodnega postopka

  • obravnava otrok in mladostnikov s težavami v odraščanju,
  • obravnava otrok in mladostnikov zaradi suma storitve prekrška ali kaznivega  dejanja

  Na težave  v vedenju otroka oz. mladostnika nas opozorijo šole, policija, starši sami, sorodniki, zdravstvene ustanove. Strokovni delavec opravi razgovore z otrokom ali mladoletnikom in njegovimi starši. Skupaj  z družino prepozna in poimenuje težave ter dogovori in načrtuje  načine reševanja težav.

  *  v sodnem postopku

  • obravnava mladoletnika v predkazenskem postopku
  • obravnava mladoletnika v pripravljalnem postopku
  • sodelovanje na glavni obravnavi, kjer se mladoletniku izreče vzgojni ukrep (izvaja se po sklepu sodišča):
   • izvajanje navodil in prepovedi
   • izvajanje vzgojnega ukrepa nadzorstva CSD
   • namestitev mladoletnika v vzgojni zavod ali zavod za usposabljanje          
   • oddaja v prevzgojni dom
   • oddaja v mladoletniški zapor

  Center je dolžan sodišču pripraviti poročilo o mladoletniku in njegovi družini in predlagati ustrezni vzgojni ukrep.