• ODDAJA OTROKA V ZAVOD
  • Glavna slika za - ODDAJA OTROKA V ZAVOD

    Dosledno postavljanje meja in predvidljivi odzivi staršev, dajejo otroku občutek varnosti in stabilnosti. Normalno je, da  otroci preizkušajo pravila in meje, ki jim jih postavljajo starši. Otroci preverjajo ali bodo starši vztrajali in ali bodo dosledni. Če starši ne vztrajajo pri svojih pravilih in sami ne živijo v skladu z njimi in  otrok ne vzpodbujajo, potem bodo otroci več protestirali in bodo neposlušni.  Takšni otroci so se naučili, da če se  dovolj močno in vztrajno upirajo, bodo straši popustili in se uklonili.  S podobnim odklonskim vedenjem, ti otroci preizkušajo tudi okolje šole in lahko postanejo moteči za  okolje. Okolica opozarja nanje, saj ti otroci in mladostniki najpogosteje niso uspešni v šoli,  lažejo, izvršijo manjše tatvine in so  lahko nasilni do stvari in ljudi. Večkrat jih obravnavajo policisti in kasneje sodišče. Ko pride do obravnave na CSD, družini ponudimo vključitev v svetovanje, ki vsem v družini nudi podporo in pomoč pri spreminjanju vedenj. Starše jačamo v njihovi starševski vlogi - jih učimo opaziti in pohvaliti pozitivno pri otroku,  postavljati meje in pravila ter kako sankcionirati negativno vedenje.

    V primeru, ko družina kljub podpori ne zmore sprememb na bolje in  otrok nadaljuje z odklonskim vedenjem, lahko CSD z odločbo odloči o namestitvi mladoletnega otroka ali mladostnika v vzgojni zavod ali stanovanjsko skupino, kjer nadaljuje s šolanjem.

    Tudi po namestitvi otroka v vzgojni zavod, CSD spremlja matično družino in otroka v zavodu s ciljem, da otrok in družina razvije pozitivno ravnanje in vedenje. Ko nadaljevanje ukrepa več ni potrebno,  CSD z odločbo odloči o  vrnitvi otroka ali mladostnika v domače okolje. 
    Zakonska podlaga:  Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih – člen 121, Konvencija o otrokovih pravicah,  Zakon o socialnem varstvu – člen 88.