• Statusna razmerja
 • Z namenom varstva otrokovih pravic in koristi pri centru za socialno delo  potekajo naslednji postopki:
  • priznanje očetovstva za otroka rojenega v izven zakonski skupnosti,
  • dovolitev sklenitve zakonske zveze osebi, ki še ni stara 18 let,
  • družinsko in ali partnersko svetovanje - urejanje odnosov v družini,
  • svetovalni razgovor ob prenehanju zakonske zveze,
  • pomoč staršem pri sklenitvi sporazuma o varstvu in vzgoji otrok in oblikovanje mnenja za sodišče,
  • pomoč pri sklenitvi sporazuma o stikih starša z otrokom po razpadu družinske skupnosti in oblikovanje mnenja za sodišče,
  • pomoč staršem pri sklenitvi sporazuma o preživljanju skupnih otrok po razpadu družinske skupnosti in poročanje sodišču,