• OBRAVNAVA ODRASLIH NA CSD
 • Glavna slika za - OBRAVNAVA ODRASLIH NA CSD

  Namen strokovnega  delovanja  CSD je:

  • nuditi pomoč odraslim  ob pojavu težav v odnosih,
  • zaščita pravic in koristi odraslih , ki ogrožajo sebe in druge,
  • pomoč sodišču in izvajanje ukrepov sodišča,
  • nudenje pomoči odraslim v času pred, med in po prestajanju kazni
  • pomoč staršem, zaščititi pravice  in koristi otrok.

  Cilj obravnave:

  • uporabniki prepoznajo težave in jih sami  razrešijo,
  • zaščita pravic in koristi ranljivih skupin (bolni, invalidni, starejši),
  • izboljšanje razmer, boljša opremljenost za soočanje s problemi. 

  Najpogostejše naloge :

  • obravnava odraslih storilcev kaznivih dejanj,
  • pokazenska pomoč  posamezniku in družini,
  • organiziranje  družbeno koristnega dela za odrasle osebe, storilce prekrškov in kaznivih dejanj,
  • pomoč ljudem, ki imajo težave v duševnem zdravju,
  • urejanje zavodskega varstva, pomoči na domu, družinskega pomočnika,
  • urejanje skrbništva in skrbništva za posebni primer,
  • priznanje statusa odrasle invalidne osebe,
  • uveljavljanje pravic gluhih oseb do tolmača. 

  Zakonska podlaga: Zakon o socialnem varstvu, Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, Kazenski zakonik, Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij, Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb.