• PRVA SOCIALNA POMOČ
  • Glavna slika za - PRVA SOCIALNA POMOČ

    Storitev prve socialne pomoči je namenjena vsem, ki se znajdejo v različnih stiskah ali težavah in  prvič iščejo pomoč ali informacije o možnostih pri reševanju svoje stiske ali težave in se za storitev odločijo prostovoljno.

    Prvi razgovor je namenjen  prepoznavanju in opredelitvi problema ali težave. Posameznik ima možnost pojasniti, razložiti in opisati  okoliščine, ki so povzročile njegovo stisko, lahko izrazi svoja pričakovanja in skupaj s strokovnim delavcem poišče možne rešitve.

    Posameznik dobi osnovne informacije in napotke o možnih oblikah pomoči v okviru Centra za socialno delo, glede na naravo težave ali stiske pa je lahko napoten tudi v druge ustanove, nevladne organizacije, društva… Predstavljena mu je mreža programov, ki so mu na voljo v domačem okolju in na nivoju države.