• PRAVICA DO PLAČILA PRISPEVKA ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE
 • Glavna slika za - PRAVICA DO PLAČILA PRISPEVKA ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE

  UPRAVIČENCI so:
  •Državljani RS s stalnim prebivališčem v RS,
  •Tujci z dovoljenjem za stalno bivanje in s stalnim prebivališčem v RS, ki so upravičeni do denarne socialne pomoči oziroma izpolnjujejo  pogoje za denarno socialno pomoč in niso zavarovanci iz drugega naslova določenega z zakonom, ki ureja zdravstveno zavarovanje.

  Center za socialno delo odloča o pravici ob vložitvi vloge za denarno socialno pomoč, razen, če vlagatelj izrecno izjavi, da te pravice ne želi. Obdobje upravičenosti pa je enako kor obdobje za denarno socialno pomoč.

  Prijavo in odjavo zavarovanja ob izdaji odločbe uredi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, prijava je avtomatična, tako da upravičencu odločbe ni potrebno posebej predložiti zavodu.