• MATERINSKI DOPUST
 • Glavna slika za - MATERINSKI DOPUST

  Materinski dopust je  namenjen pripravi na porod, negi in varstvu otroka takoj po porodu ter zaščiti materinega zdravja ob rojstvu otroka in po njem.
  Pravico do materinskega dopusta ima mati otroka (pod določenimi pogoji pa tudi oče otroka ali druga oseba), če je dan pred nastopom dopusta zavarovanka za starševsko varstvo po 8. členu ZSDP-1.
  Pri uveljavljanju pravice do materinskega dopusta morate biti pozorni:
  •    60 dni pred predvidenim datumom poroda  lahko pričnete (na krajevno pristojnem  centru za socialno delo, po materinem stalnem prebivališču) urejati potrebno dokumentacijo
  •    najkasneje 30 dni pred predvidenim nastopom materinskega dopusta o tem obvestite vašega delodajalca
  •    če rodite otroka, preden ste o izrabi materinskega dopusta obvestili delodajalca, je to treba storiti v treh dneh po rojstvu otroka, razen če vam zdravstveno stanje tega ne dopušča; v tem primeru naj obvesti delodajalca kateri od vaših sorodnikov oziroma zaprosite za pomoč zdravstveno službo
  •    če ste oče ali druga oseba ali eden od starih staršev in boste uveljavljali pravico do materinskega dopusta, morate obvestiti delodajalca najkasneje v roku treh dni od nastopa razloga za izrabo materinskega dopusta
  •    če kot bodoča mati sklepate delovno razmerje 58 dni ali manj pred predvidenim datumom poroda, morate delodajalca obvestiti o nastopu materinskega dopusta ob sklenitvi delovnega razmerja