• NADOMESTILO Z DOPUSTOM
  • Glavna slika za - NADOMESTILO Z DOPUSTOM Če je starš ali druga oseba zavarovana za starševsko varstvo  dan pred nastopom dopusta zaposlen, samozaposlen ali prejema nadomestilo za čas brezposelnosti, mu pripada pravica do nadomestila.
    Osnova za posamezno vrsto nadomestila je  osnova, od katere so bili obračunani prispevki za starševsko varstvo v skladu z 42. členom ZSDP-1.  Starševsko nadomestilo po tem zakonu pripada za delovne ure, kot tudi za praznične dni in druge proste dni določene z zakonom.
    Center za socialno delo na podlagi 108. člena ZSDP-1 od Finančne uprave Republike Slovenije sam pridobi podatke o preteklih plačah, ki so podlaga za izračun starševskega nadomestila.