• NADOMESTILO Z DOPUSTOM
  • Glavna slika za - NADOMESTILO Z DOPUSTOM

    Če je starš ali druga oseba zavarovana za starševsko varstvo vsaj en dan pred nastopom dopusta (zaposlen/a, samozaposlen/a ali prejema nadomestilo za čas brezposelnosti), pripada pravica do nadomestila.

    Osnova za posamezno vrsto nadomestila je povprečna osnova, od katere so bili obračunani prispevki za starševsko varstvo v skladu z 10. členom ZSDP-1 v strnjenih 12 mesecih, pri čemer se kot zadnji mesec šteje osnova, od katere so bili obračunani prispevki v predpreteklem mesecu od vložitve prve vloge za dopust. Za zaposlene se kot osnova v posameznem mesecu šteje bruto plača, od katere so bili obračunani prispevki. Navesti je treba tudi datum izplačila plače za posamezni mesec.