• PRAVICA DO NADOMESTILA V ČASU ODMORA ZA DOJENJE
  • Glavna slika za - PRAVICA DO NADOMESTILA V ČASU ODMORA ZA DOJENJE

    Zakon uvaja nadomestilo v času odmora za dojenje eno uro dnevno, do 18. meseca otrokove starosti na podlagi potrdila specialista pediatra:

    • do devetega meseca starosti otroka, z nadomestilom v višini 1/8 vrednosti minimalne plače po ZUTPG,
    • od 9-18 meseca starosti otroka, s plačilom prispevkov za socialno varnost od sorazmernega dela vrednosti minimalne plače brez nadomestila po ZUTPG.