• POMOČ DRUŽINAM
 • Glavna slika za - POMOČ DRUŽINAM

  Izvajamo na območju Mežiške doline kot:

  1. Pomoč posameznikom in družinam z že izraženimi težavami

  • pri urejanju vsakdanjih obveznosti in dolžnosti (plačilo položnic, urejanje bivalnih prostorov, obisk zdravnika, pri iskanju dela in zaposlitve),
  • pri skrbi in vzgoji otrok,
  • pri pripravi otrok na šolo  in izpolnjevanju obveznosti do šole,
  • pri urejanju komunikacije in   odnosov v družini,
  • pri učenju slovenščine,
  • pri preživljanju prostega časa …

  2. Delavnice za krepitev socialnih veščin in zdrav duševni razvoj osnovnošolskih otrok in mladostnikov

  • za  osnovnošolce od 1. do 9. razreda,
  • za skupine do 12 otrok, enkrat tedensko po pouku, po dve šolski uri, na osnovnih šolah Mežiške doline in v prostorih CSD Ravne na Koroškem,
  • delavnice se izvajajo v ločenih skupinah glede na starost otrok, v treh vsebinsko  različnih sklopih ( 7 do 9 delavnic).

  3. Varstvo otrok v času treningov za starše v projektu »Neverjetna leta«

  • za otroke v starosti od 3. do 8. leta, ki potrebujejo varstvo v času izvajanja delavnic za starše

  Cilji in namen programa:

  • pridobivanje občutka sprejetosti, varnosti, socialne vključenosti ter aktivnega preživljanja časa uporabnikov,
  • prepoznavanje  dobrih lastnosti, talentov in sposobnosti posameznikov,
  • razvijati zdrave in spoštljive medsebojne odnose,
  • graditi pozitivno samopodobo,
  • krepitev socialnih veščin in pozitivne komunikacije.

  Oblike in metode dela:

  • pogovori, spremstvo, vaje, socialno in izkustveno učenje, igre vlog, ustvarjalnice, samostojno delo doma, sprotno evalviranje

  Vključitev v program je ob sklenitvi dogovora prostovoljna in brezplačna.
  Izvajalci : Strokovni delavci CSD, javni delavci, prostovoljci.

  Vabljeni!

  Prijave in dodatne informacije:
  CSD Ravne na Koroškem
  Telefon: 02 82 16 355, 040 227 722,
  mail: pomocdruzinam.csdravne@gov.si