• POMOČ OB ROJSTVU OTROKA
 • Glavna slika za - POMOČ OB ROJSTVU OTROKA

  Pomoč ob rojstvu otroka je enkratni denarni prejemek, namenjen nakupu opreme za novorojenca in  znaša 280,00 eur
  Pravico  do  pomoči  ob  rojstvu otroka ima mati  ali oče s  stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki dejansko živita v Republiki Sloveniji. Pravica se lahko uveljavlja 60 dni pred predvidenim datumom poroda in najkasneje 60 dni po rojstvu otroka.

  Pod enakimi pogoji lahko pravico uveljavlja tudi druga oseba in posvojitelj, če te pravice ni uveljavil eden od staršev otroka.  
  Pravica se uveljavlja  pri centru za socialno delo, ki je krajevno pristojen glede na materino stalno prebivališče (začasno prebivališče ali na sedežu njenega delodajalca oz. dejavnosti če nima niti stalnega, niti začasnega prebivališča v Republiki Sloveniji ali glede na kraj rojstva otroka).

  Za vse otroke, rojene od vključno 1. 1. 2018, je pravica do pomoči ob rojstvu otroka univerzalna in ni vezana na materialni položaj družine.