• POMOČ OB ROJSTVU OTROKA
 • Glavna slika za - POMOČ OB ROJSTVU OTROKA

  Pomoč ob rojstvu otroka je enkratni denarni prejemek, namenjen nakupu opreme za novorojenca, ki znaša 280,00 eur
   
  Upravičenci do pomoči ob rojstvu otroka:
    
  Pravico  do  pomoči  ob  rojstvu otroka ima mati  ali oče s  stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki dejansko živita v Republiki Sloveniji in da družina ne presega premoženjskega cenzusa.

  Pod enakimi pogoji lahko pravico uveljavlja tudi druga oseba in posvojitelji, če te pravice ni uveljavil eden od staršev otroka.

  Rejniki nimajo pravice do pomoči ob rojstvu otroka.

  Premoženjski cenzus za pravico do pomoči ob rojstvu otroka je postavljen na raven 6. razreda otroškega dodatka, kar znaša 64 % povprečnega mesečnega dohodka na družinskega člana oz. 643,46 evra na družinskega člana.
   
  Pravica se uveljavlja  pri centru za socialno delo, ki je krajevno pristojen glede na materino stalno prebivališče (začasno prebivališče ali na sedežu njenega delodajalca oz. dejavnosti če nima niti stalnega, niti začasnega prebivališča v Republiki Sloveniji ali glede na kraj rojstva otroka).

  Pravico uveljavlja eden od staršev po rojstvu otroka, najkasneje 60 dni po rojstvu otroka, saj se pri izračunu dohodkov upošteva tudi novorojenček.