• DODATEK ZA NEGO OTROKA
 • Glavna slika za - DODATEK ZA NEGO OTROKA

  Pravica do dodatka za nego se prizna na podlagi mnenja zdravniške komisije.

  Vlogi je potrebno priložiti zdravniško dokumentacijo (zadnji izvid ne sme biti starejši od 6 mesecev).

  Dodatek za nego otroka je pravica, ki jo lahko  uveljavlja eden od staršev ali druga oseba, ki skrbi za otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo, če ima otrok stalno   prebivališče   v   Republiki  Sloveniji  in dejansko živi  v  Republiki Sloveniji.

  Do dodatka je upravičen  dokler  trajajo  razlogi  oziroma   do  otrokovega   18. leta  starosti,  po 18. letu  pa, če so ga starši dolžni preživljati v skladu s predpisi, ki urejajo družinska razmerja (če se še šola).  

  Dodatek za nego otroka je mesečni prejemek, ki znaša 100 evrov, za tiste otroke ki imajo  težko motnjo v duševnem razvoju ali  so težko gibalno ovirani ali imajo bolezni iz seznama hudih bolezni pa 200 evrov