• DODATEK ZA VELIKO DRUŽINO
 • Glavna slika za - DODATEK ZA VELIKO DRUŽINO

  Dodatek za veliko družino je letni prejemek, namenjen družini s tremi ali več otroki, ki izpolnjujejo pogoje (starost otrok do 18. leta, ali do 26. leta, če se šolajo, izjemoma lahko tudi po tem letu). Kadar vlagatelj uveljavlja pravico do dodatka za veliko družino za otroka, ki je že dopolnil 17 let starosti, v vlogi izjavi, da se otrok šola in navede ime ter naslov šole.

  KDO IMA PRAVICO DO DODATKA ZA VELIKO DRUŽINO?

  Pravico do dodatka za veliko družino ima eden od staršev, če imajo eden od staršev in otroci skupno stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in povprečni mesečni dohodek na družinskega člana ne presega 6. razreda otroškega dodatka, ki znaša 643,46 evrov na družinskega člana.

  Pravico ima tudi eden od polnoletnih otrok, kadar trije ali več otrok iz iste družine živijo brez staršev.

  KOLIKŠNA JE VIŠINA DODATKA ZA VELIKO DRUŽINO?

  Dodatek za družino s tremi otroki znaša 395 EUR, za družino s štirimi ali več otroki pa 480 EUR. Višina se uskladi dvakrat letno z rastjo cen življenjskih potrebščin. Dodatek za veliko družino se izplača v enkratnem znesku.

  KJE SE PRAVICO DO DODATKA ZA VELIKO DRUŽINO UVELJAVLJA?

  • za vse vlagatelje vloge za otroški dodatek oziroma vloge ob povečanju števila otrok v družini center za socialno delo odloči o pravici do dodatka za veliko družino po uradni dolžnosti in ni potrebno vlagati posebne vloge
  • tisti starši, ki niso uveljavljali pravice do otroškega dodatka ali jim pravica do otroškega dodatka ne pripada, morajo vložiti vlogo za uveljavljanje pravice do dodatka za veliko družino v tekočem letu za tekoče leto
  • če se staršem s tremi otroki v tekočem letu število otrok v družini poveča, so upravičeni do izplačila razlike do dodatka za družine s štirimi ali več otroki, pri čemer morajo vlogo vložiti najpozneje v roku treh mesecev od dneva povečanja števila otrok.